קדר ישוב קהילתי כפרי

ד.נ צפון יהודה 90444
טלפון: 02-9973002
פקס: 02-9974428
דוא"ל: [email protected]